Aanbod en werkwijze

Wie kan er bij ons terecht?

Bij Sandra zijn zowel kinderen, jongeren, jongvolwassenen als hun ouders welkom voor individuele en/of gezinsbegeleiding. 


Bij Sienna zijn jongvolwassenen, volwassenen en ouderen welkom voor individuele begeleiding.


Bij Kaatje zijn jongvolwassenen, volwassenen en ouderen welkom voor individuele begeleiding of koppels voor seksuologische begeleiding. 

Hoe gaan we te werk?

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek proberen we je hulpvraag te verduidelijken. Dit kan individueel, in koppel of met het gezin, afhankelijk van de psycholoog. Er wordt gekeken naar de moeilijkheden, bezorgdheden en de context hiervan, maar ook naar mogelijkheden. Daarnaast staan we stil bij de verwachtingen en doelen van de begeleiding. Als het langs beide kanten klikt, gaan we in volgende gesprekken samen op zoek naar wat voor jou helpend en waardevol zou kunnen zijn en gaan we daarmee aan de slag.


Wij geloven erin dat jij de expert bent over jouw leven. Je neemt ons mee in jouw verhaal en we staan stil bij jouw ervaringen, gevoelens en gedachten. Echtheid, empathie en onvoorwaardelijke acceptatie zijn hierbij belangrijke kernwaarden om een veilige omgeving te creëren. Daarnaast hechten we veel waarde aan onze vertrouwensrelatie.

Waarvoor kan je bij ons terecht? 

Kinderen, jongeren en gezin

ADHD - Angst – Assertiviteit – Boosheid – Conflicten – Depressie – Dwangmatige klachten - Emotionele problemen –  Faalangst - Fobie - Gedragsproblemen - Gezinsproblemen – Identiteitsvragen – Leefwereld - Leerproblemen - Lichamelijke klachten – Niet goed in je vel zitten – Onrust – Ontwikkelingsstoornissen - Onzekerheid - Paniekaanvallen - Perfectionisme – Persoonlijke ontwikkeling – Piekeren – Pubertijd - Slaapproblemen - Stress – Suïcidale gedachten – Verdriet – Zelfvertrouwen – Zelfverwonding - Zingevingsvragen – …


(Jong)volwassenen en ouderen

Angst – Assertiviteit – Boosheid – Burn-out – Conflicten – Depressie – Emotionele problemen – Gezinsproblemen – Identiteitsvragen – Innerlijke conflicten – Levensvragen – Lichamelijke klachten – Moeilijkheden op het werk – Niet goed in je vel zitten – Onrust – Onzekerheid – Perfectionisme – Persoonlijke ontwikkeling – Persoonlijkheidsstoornissen – Piekeren – Relatieproblemen – Rouwverwerking – Stress – Suïcidale gedachten – Traumatische ervaringen – Verdriet – Zelfvertrouwen – Zingevingsvragen – …


Koppels

Identiteitsvragen – Opbouw van nieuwe relaties – Pijnklachten voor, tijdens of na seksuele activiteiten – Relatiebreuken – Relationele bezorgdheden/moeilijkheden – Seksuele disfuncties (problemen met verlangen, opwinding, orgasme) – Seksuele voorkeuren – Verschillen tussen partners – Vragen rond geaardheid