Sandra Seelen

Kinder- en jongerenpsychologe

Ik stel mezelf graag even voor. Mijn naam is Sandra Seelen en ik ben als klinisch kinder- en jongerenpsychologe afgestudeerd aan de

KU Leuven.  Mijn passie voor kinderen en jongeren was al van jongs af aan aanwezig. Dit heeft er in combinatie met mijn interesse in de psychologie toe geleid om deze studie aan te vatten en met succes af te ronden. Daarnaast heb ik ook ervaring opgedaan als vrijwilliger bij Autisme Limburg, speelpleinwerking en andere vrijwilligersorganisaties. Voor mijn masterstage maakte ik onderdeel uit van zowel het pediatrische team als het psychiatrische team (angst- en  stemmingsstoornissen). Deze ervaring heeft mijn interesse en passie in de cognitieve gedragstherapeutische stroming verder versterkt.


Samen met klinisch psychologe Sienna Schiffeleers startte ik Psychologenpraktijk De Essen. Naast mijn eigen praktijk heb ik deel uitgemaakt van het kinderteam liaisonpsychiatrie op het Ziekenhius Oost-Limburg te Genk. 

Erkenning

Visumnummer FOD Volksgezondheid: 310422


Erkend psycholoog door Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid


Ingeschreven bij de Psychologencommissie


Terug te vinden op: www.vind-een-psycholoog.


Opleiding

Bemiddelaar in familiale zaken - KU Leuven


Master in de klinische en gezonheidspsychologie, kinderen en adolescenten - KU Leuven


Bachelor psychologie (Opvoedings- en gezinspsychologie en levenslooppsychologie) - VUB

Contact

Telefoon

0032 (0)474 71 02 60

E-mail

sandra@praktijk-de-essen.be